DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5.SINIF 2.DÖNEM 2. YAZILI SIN

.Aşağıda verilen isimlerden hangisi Peygamberimizin çocuklarından biri değildir?
A)Ali B)Zeynep
C)Fatıma D)İbrahim


2.Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ailesinin seçkin özelliklerinden biri değildir?
A)Hz Muhammed'in ailesinde misafire cömert davranılırdı.
B) Hz Muhammed'in ailesinde komşuluk ilişkilerine önem verilirdi.
C) Hz Muhammed'in ailesinde israftan kaçınılırdı.
D) Hz Muhammed'in ailesinde yapılan iyilikler başa kakılırdı.


3.Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssaların amaçlarından biri değildir?
A)Bütün peygamberlerin aynı amaç için gönderildiğini göstermek.
B)Peygamberlerin verdikleri mücadeleyi anlatmak.
C)İnsanların ders almalarını sağlamak.
D)Peygamberlerin doğum ve ölüm tarihlerini bildirmek.


4.Milli bayramlarımız arasında hangisi yer almaz?
A)23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
B)30 Ağustos Zafer Bayramı
C)Ramazan Bayramı
D)29 Ekim cumhuriyet Bayramı


5.Kandil gecelerimiz arasında hangisi yer almaz?
A)Cuma günü B)Mevlit kandili
C)Miraç kandili D)Regaib kandili.


6.İstiklal Marşı'mız kim tarafından yazılmıştır?
A)Mehmet Akif ERSOY
B)Ziya GÖKALP
C)Ömer SEYFETTİN
D)Reşat Nuri GÜNTEKİN


7.Aşağıdakilerden hangisi bir milleti oluşturan öğelerden değildir?
A)dil B)din C)sinema D)tarih


8.Aşağıdakilerden hangisi vatanımızı sevdiğimizi göstermez?
A)Şehitlerimizi rahmetle anmak
B)Bayrağımızı sevmek
C)Milli Marşımızı saygıyla dinlemek
D)Akarsuları kirletmek


9. Hz. Muhammed nerede ve ne zaman doğmuştur?
A) 20 Nisan 571 yılında , Medine'de
B) 20 Nisan 610 yılında , Mekke'de
C) 20 Nisan 610 yılında , Medine'de
D) 20 Nisan 571 yılında , Mekke'de


10.Peygamberimizin ailesiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
A)Peygamberimiz, ailesinin neşeli olması için bazen şakalar yapardı.
B)Peygamberimizin ailesinde her birey kendi sıkınıtıları ile yalnız bırakılmıştır
C)Peygamberimize İslam'ı yaymak için çektiği sıkıntılarda ailesi moral vermiştir.
D)Peygamberimiz altı çocuğunun vefatını görmüş bu acılar ailesi içinde paylaşılmıştır.

11.Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanı(D),yanlış olanı(Y) ile işaretleyiniz. (10 p)
(.....)"Kandil gecesi" ifadesi ilk defa Osmanlı padişahı II. Selim döneminde kullanılmaya başlanmıştır.
(.....)23 Nisan 1920'de cumhuriyet ilan edilmiştir.
(.....)Peygamberimizi n doğum günü Miraç kandili olarak kutlanır.
(.....)Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır.
(.....)Kuyuya atılan peygamber Hz Yusuf peygamberdir.

12. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. (40 p)
Bayrak,bir vatan üzerinde var olmanın ve ..................... ....sembolüdür.
Yurtta barış dünyada ..................... ..temel ilkemizdir.
Dini bayramlarımız ..................... Bayramı ve ..................... ......Bayramı'dır.
Allah'ım! Sen ..................... ...,affetmeyi seversin, beni de affet.
Peygamberimizin ilk eşinin ismi................. ........dir.
Kur'an'da sabır örneği olarak gösterilen ..................... ..peygamberdir.
Ettehiyyatü lillehi.............. ..........vettayyibat .
Kema barekte ala ..................... ve ala ali İbrahim.İnneke hamidün mecid.


NOT: Süre bir ders saatidir.İlk 10 soru 5'şer;11.soru 10;12.soru 40 puandır.BAŞARILAR...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !