5.SINIF FEN BİLGİSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

5.SINIF FEN BİLGİSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

 

1. Bir pil, devre anahtarı ve iki ampulden oluşan devre şeması çizin.

 

 

 

 

2. Aşağıdaki kavramları uygun cümlelerle eşleştirin.

 

Anahtar                                              Devreye enerji verir.

 

Bağlantı Kabloları                              Enerjiyi devrede gezdirir.

 

Pil Yatağı                                           Devreyi kontrolü altında tutar.

 

Ampulün                                            Ampulün yuvasıdır.

 

Duy                                                    Birden fazla pili barındırabilir.

 

Pil                                                       Enerjinin etkisini parlayarak gösterir.

 

Kök                                                    Bitki olduğu halde çiçeği yoktur.

 

Sınıflandırma                                     Toprağı sıkıca tutarak yağmur sularıyla sürüklenmeyi

Önler

 

Gövde                                                            Gözle görülmeyecek kadar küçük canlıların adı.

 

Eğrelti otu                                          Çiçeğin parlak ve renkli yapılarıdır.

 

Taç yaprak                                         Bitkinin dik ve sağlam durmasını sağlar.

 

Mikroskobik canlılar                          Canlılar ortak özelliklerine göre ayırmadır.

 

3. Ay’ın temel evreleri nelerdir? Çizerek gösteriniz.

 

 

 

4. Dünya Güneş etrafında ne kadar sürede döner?

 

 

5. Gece ve gündüz nasıl oluşur?

 

 

6. Çiçeğin kısımlarını şeklini çizerek üzerinde gösteriniz.

 

 

 

 

7. Omurgalı ve Omurgasız canlılara beşer tane örnek veriniz.

 

 

 

 

8. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcükleri kullanarak tamamlayınız.

 

- küreye                      - teleskop                    - kök               - memeliler

- doğu                         - gün                           - batı               - eğrelti otu                 - sevgi

 

a)      Dünya’nın kendi etrafında tam bir dönüşünü tamamladığı süre bir …………… olarak kabul edilir.

b)      Güneş, Dünya ve Ay’ın şekli …………….. benzer.

c)      Güneş’in doğduğu yöne …………… battığı yöne ……………. Denir.

d)     Çok uzaklardaki cisimler ………………. İle gözlemlenir.

e)      Çevre ………… ile korunur.

f)       Yavrularını süt ile besleyen hayvanlara ………………….. adı verilir.

g)      Çiçeği olmayan ve tohum oluşturmayan bitki ……………..dur.

h)      Bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve suda çözünmüş maddeleri topraktan alan bölümüne …………….. denir.

 

 

 

. 9. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D yanlış ise Y harfini yazınız.

 

(   ) Balıklar yavrularını sütle besler.

 

(   ) Kuşlar yumurta ile çoğalır.

 

(   ) Bitkide terleme ve fotosentezi gerçekleştiren yapı çiçektir.

 

(   ) Yaprakta gözenekler vardır.

 

(   ) En fazla çiçek eğreltilerde bulunur.

 

(   ) Dişi organ çiçeğin merkezinde yer alır.

 

(   ) Yeni Ay Evresinde Ay görünmez.

 

(   ) Pildeki enerji kimyasal enerjidir.

 

(   ) Ampul elektrik enerjisi üreten kaynaktır.

 

(   ) Devreye bağlanan ampul sayısı arttıkça parlaklıkları azalır.

 

1.ve 6. soru 15 puan, 2. soru 12 puan, 8. soru 8 puan, 3, 4, 5, 7 ve 9.sorular 10 puandır.

 

Başarılar dilerim.

Sınıf Öğretmeni

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !