4.SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI SORULARI

         Aşağıdaki soruları okuyun, doğru olan cevabı işaretleyin.

          1)  Maddenin bırakıldığında yere düşmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şekli                       B) Yer çekimi             C) Uzunluğu               D) Hacmi

 

2)   Maddenin şekil ve biçim almış bağımsız haline ne denir?

A) Hacim                    B) Cisim                      C)Madde                     D) Kütle

 

3)      Aşağıdakilerden hangisinin rengi vardır?

A) Demir                     B) Hava                       C) Su                           D) Cam

 

4)      Erime ile bozunma arasındaki fark nedir?

A) Erime çabuk olur, bozunma çabuk olmaz.           

B) Erimede madde eski haline dönebilir, bozunmada ise madde eski haline dönemez.                   

C) Erime sıcakta bozunma ise soğukta olur .             

D) Erime ile bozunma arasında fark yoktur.

 

5)      Aşağıda verilenlerden hangisi erimeye örnektir?

A) Tuzun su içine atılıp karıştırılması                         B) Mumun bir kaba konulup ısıtılması

C) Demir tozlarının kum içine atılıp karıştırılması      D) Sütün içine kahve konulup karıştırılması

 

6)      20 L kaç mL dir?

A) 20 mL                    B) 200 mL                   C) 2000mL                  D) 20000 mL

 

7)      Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelerin özelliklerinden değildir?

A) Sıvıların belirli bir şekli yoktur.                       B) Sıvılar akışkandır  

C)  Sıvılar konuldukları kabın şeklini alır D) Sıvıların hepsi renklidir

 

8)      Toplu iğne – kum karışımını en kolay nasıl ayırabiliriz?

A) Ellerimizle seçerek             B) Mıknatıs ile toplu iğneleri çekerek

C) Süzerek                              D) Suya koyup kaynatarak

 

9) Aşağıdaki cümleleri okuyun ifade doğru ise ‘D’ harfini, yanlış ise ‘Y’ harfini ayraç içine yazınız.

·         (……….)   Tebeşir katı bir maddedir.

·         (……….)   Sıvıların belirli bir şekli yoktur.

·         (……….)   Gazlar bulundukları ortama yayılır.

·         (……….)   Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 hali vardır.

·         (……….)   Buz, sıvı bir maddedir.

 

10)   Verilen karışımları, ayırmak için kullanılan yöntemlerle eşleştirin.

 

Demir tozu – kum                                          Süzme

 

Tuz – su                                                         Mıknatıs

 

Talaş – su                                                       Buharlaştırma             

 

 

                               Her Soru 10 Puandır.

Süre: 40 dk.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !